Sretan 8. mart

Drage kolegice i prijeteljice
Sretan Dan žena, svako dobro i puno radosti
Lijepo je da razmjenjujemo čestitke i ovaj dan provedite u dobrom raspoloženju sa puno smijeha.
Adisa Zahiragić, Predsjednica UŽSuBiH
 
Podsjećam vas na poruku Predsjednice IAWJ, Hon.Susana Medina

Message from the IAWJ President, Hon. Susana Medina

Today, while we celebrate the International Women´s Day, I would like to greet you, my sisters, members of the International Association of Women Judges (IAWJ).

We, the Women Judges of the world, we have an unbeatable opportunity to give the Justice a more humanitarian face, a more sensitive face, to deliver a service closer to people; in order to make the system more effective, efficient and independent.

We, the Women Judges of the world, we have the duty to guarantee with our jurisdictional decisions the fulfillment of the gender policies which facilitate the access to the justice system for the most vulnerable women, and we also must enforce those policies which allow the eradication of the inequality and achieve the equity of rights and opportunities between men and women.

There is an ancient Chinese proverb that says that a woman who is near one river will never be thirsty, and a woman near another woman, she will never be alone.

For these reasons, my sisters, I invite you to keep on working together for other women; for the poorest ones, for those who suffer, for the displaced ones, for young girls and for the elderly women. Let´s work for all those women who only have their own existence and need us. Their right is our duty to fulfill.
VIŠE

Konferencija -Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici-

Konferencija -Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici-
U hotelu "Bristol-Novotel” u Sarajevu je  4. decembra, 2017. godine sa početkom u 11:00 sati održana konferencija „Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici" u organizaciji Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

10:45-11:00     Obraćanje medijima

11:00-11:15     Uvodni govor
Ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH
Sutkinja Adisa Zahiragić, Predsjednica Udruženja žena sudija BiH

11:15-12:00     Panel 1 – Rod i korupcija
Hajrija Čolić Sijerčić, profesorica na Pravnom fakultetu u Sarajevu
Ivanka Marković, profesorica na Pravnom fakultetu u Banja Luci
Elmaja Bavčić, programska savjetnica, OSCE Misija u BiH

12:00-12:15     Diskusija i zaključci

12:15-13:15    Ručak

13:15-14:00     Panel 2–Rodna ravnopravnost u sudovima
Mel Flanagan, sutkinja (SAD)
Arben Murtezić direktor CEST FBiH
Majda Halilović, Atlantska inicijativa
USAID Measure, Indeks efektivnosti pravosuđa

14:00-14:15     Diskusija

14:15-14:30    Pauza za kafu

14:30-15:15     Panel 3 –Praćenje sudskih postupaka kao alatka u postizanju rodne ravnopravnosti
Saša Bojanić, pravni savjetnik OSCE Misija uBiH
Gorica Ivić, Udružene žene
Dženana Radončić, Centar ženskih prava

Konferenciju su otvorili šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton i predsjednica Udruženja žena sudija u BiH i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić.

U svom uvodnom obraćanju ambasador Bruce Berton je istakao kako ravnopravnost spolova predstavlja jedan cilj koji je važan za BiH. Žene i dalje trpe zbog nepovoljnog ekonomskog i socijalnog statusa, a njihov nivo učešća u političkom i javnom životu je nizak. I dalje prisutni rodni stereotipi i predrasude imaju dalekosežne posljedice i sprječavaju ravnopravnost spolova. Zbog toga su mjesta okupljanja, kao što je Udruženje žena sudija, tako važna.  Naglasio je da Udruženje pruža jedinstvenu i korisnu platformu za smanjenje neravnopravnosti spolova na svim nivoima pravosuđa BiH i kako žene predstavljaju većinu u pravosuđu BiH u jedinstvenoj su poziciji da podignu svijest o ovome u pravosudnom sektoru BiH i da povećaju povjerenje javnosti u pravosuđe. Ambasador je ohrabrio žene sudije da trebaju početi tako što će uvijek tražiti i insistirati da budu podjednako uključene u relevantna pravosudna pitanja i time ne treba reći da su žene jedine koje se trebaju boriti za ravnopravnost spolova i naznačio kako posebno cijeni napore kolega muškaraca na pružanju podrške radu Udruženja i na tome što su senzibilizirani za borbu za ostvarenje ravnopravnijeg pravosudnog sistema.
Ono što je bitno naglasiti je i da je ambasador Bruce Berton istakao kako je rad Misije OSCE-a u BiH usklađen je s radom Udruženja žena sudija kroz povećanje ravnopravnosti spolova i razumijevanju rodnog koncepta u pravosuđu.

Predsjednica Udruženja žena sudija BiH Adisa Zahiragić je naglasila kako je Udruženje započelo aktivnosti s posebnim naglaskom na temu "Rod i korupcija" i da će se u narednom periodu baviti reaktivacijom teme "Iznuđivanje seksa sa pozicije moći" i izrazila je zadovoljstvo što se ova konferencija održava tokom globalne kampanje "16 dana aktivizima" koja se bavi podizanjem nivoa svijesti protiv rodno zasnovanog nasilja.
Konferenciji su prisustvovali i eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz akademske i pravosudne zajednice, predstavnice i predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija, koje su godinama posvećene razvoju rodno osjetljivih pitanja u BiH.

Teme koje su bile u fokusu konferencije su rodna ravnopravnost u sudovima, praćenje sudskih postupaka kao mehanizma postizanja rodne ravnopravnosti, te uloge roda u korupciji. Iste predstavljaju nastavak aktivnosti koje je Udruženje pokrenulo 2010. godine, i po kojima je prepoznato u pravosudnoj i široj javnosti.
Misija OSCE u BiH, u okviru svojih programskih aktivnosti, prati stanje pravosuđa u BiH, između ostalog i na date teme, tako da svojim učešćem i podrškom doprinosi njihovom aktueliziranju.

Nakon održane Konferencije zaključeno je da će se nastaviti saradnja između UŽSuBiH i Misije OSCE u BiH, a imajući u vidu srodne teme koje se  fokusiraju u obje organizacije. Prije svega treba imati u vidu posebne izazove na temu „rod i korupcija",  a koja oblast traži kako dodatno istraživanje tako i organiziranje različitih skupova predstavnika pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Iako postoji veliko interesovanje za borbu protiv korupcije u BiH,  pitanje uloge rodova u radnjama korupcije je i dalje nepoznato (uključujući i poseban vid korupcije koji se odnosi na iznuđivanje seksa sa pozicije moći) što daje dodatni motiv za reaktiviranje ove teme na prostoru BiH.


Izvještaj sačinila
Merisa Šaljić, UŽSuBiH


VIŠE

Lokalne konsultacije- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba

Lokalne konsultacije- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba
U hotelu „Grand" u Sarajevu 30. maja, 2017. godine sa početkom u 13:00 sati održane su lokalne konsultacije koje Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva sa temom (Ne)vidljive manjine- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba. Konsultacijama je prisustvovala predstavnica Udruženja žena sudija u BiH.

Uzimajući u obzir zabrinjavajuće podatke koji se tiču diskriminacije, stigmatizacije, verbalnog i/ili fizičkog nasilja nad LGBTI osobama, te izostanka društvenih intervencija i osuda ovakvog ponašanja od strane medija i civilnog društva, ovaj projekat pokrenut je u cilju stvaranja slobodnog i nediskriminatorskog prostora za LGBTI osobe u BiH, prvenstveno kroz povećanje kapaciteta različitih aktera na području Bijeljine, Banja Luke, Prijedora, Sarajeva, Zenice i Tuzle, da se djelotvorno zalažu da se ovako važna pitanja integrišu u lokalne javne politike koje se odnose na sve sfere života, odnosno zaštitu od diskriminacije i nasilja, zdravstvo, socijalnu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, pravo na udruživanje i pristup institucijama.

Istaknuto je kako je obrazovanje ključno za razvoj i prosperitet u svakom društvu, pa se stoga u školama i na fakultetima treba razvijati koncept koji podrazumjeva bezbjednu i podržavajuću sredinu za učenike/ce, stutente/ice i zaposlene u kojoj se identifikuje i rješava homofobno/transfobno nasilje u svim njegovim oblicima. Pripadnici/ce LGBTI zajednice, nastavnici/ce, profesori/ce i ostali uposleni treba da se osjećaju sigurno prilikom saopštavanja svog identiteta, te da budu zaštićeni od seksualnog uznemiravanja i nasilja. Također, potrebno je uspostaviti povezivanje i saradnju ministarstva obrazovanja, pedagoških zavoda, osnovnih i srednjih škola, te nevladinih organizacija koje se bave LGBTI pitanjima i podsticati saradnju škola, roditelja, socijalnih službi, lokalnih vlasti i nevladinog sektora.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH

VIŠE

Čestitka za 8. mart

Čestitka za 8. mart
Drage kolegice, prijateljice,
 
Svima vama želim da vam svaki dan bude praznik dobrog raspoloženja, da se ne sjetimo jedne drugih samo na ovaj dan i da samo ovlaš razmjenimo čestitke, već da zaista nastojimo učestvovati u bilo kojim pozitivnim promjenama.
 
Želim sa vama svima da podijelim i čestitku koju upućuje Predsjednica svjetskog udruženja žena sudija IAWJ, gospođa Susana Medina kojom apeluje na žene sudije u smislu podizanja svijesti u rodnim pitanjima jer nas na to obavezuje naša pozicija. Ako je nama dobro ne znači da je i drugim ženama. Žene sudije imaju jedinstvenu priliku da kroz sudske predmete prepoznaju javne politike društva u kojem djeluju, naročito kada je u pitanju položaj žena u raznim životnim situacijama.
 
Želim vam svako dobro
 
Adisa Zahiragić, Predsjednica UŽSuBiHMessage from the IAWJ President, Hon. Susana Medina

"Today, while we celebrate the International Women´s Day, I would like to greet you, my sisters, members of the International Association of Women Judges (IAWJ).
We, the Women Judges of the world, we have an unbeatable opportunity to give the Justice a more humanitarian face, a more sensitive face, to deliver a service closer to people; in order to make the system more effective, efficient and independent.
We, the Women Judges of the world, we have the duty to guarantee with our jurisdictional decisions the fulfillment of the gender policies which facilitate the access to the justice system for the most vulnerable women, and we also must enforce those policies which allow the eradication of the inequality and achieve the equity of rights and opportunities between men and women.
There is an ancient Chinese proverb that says that a woman who is near one river will never be thirsty, and a woman near another woman, she will never be alone.
For these reasons, my sisters, I invite you to keep on working together for other women; for the poorest ones, for those who suffer, for the displaced ones, for young girls and for the elderly women. Let´s work for all those women who only have their own existence and need us. Their right is our duty to fulfill".
VIŠE

Druženje sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave, 16.12.2016. godine

Druženje  sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave, 16.12.2016. godine
Dana 16.12.2016. godine sa početkom u 17:00 časova u organizaciji Udruženja žena sudija u BiH održano je druženje sa mališanima iz „Doma za djecu bez roditeljskog staranja" Bjelave, uzrasta od tri do pet godina i tom prilikom su im uručeni prigodni paketići povodom predstojećih praznika.

Druženju je prisustvovalo 16 mališana, 8 dječaka i 8 djevojčica. Članice UŽSuBiH koje su bile u posjeti „Domu za djecu bez roditeljskog staranja" su sudinice: Adisa Zahiragić, Amina Begović,  Nasiha Feto, Jasmina Muratović, Altijana Šeta, Emina Kurtović Sabljica, Amela Mahić- Samardžić, Zinaida Mešković,  Almina Oruč,  Amela Skrobo Kadrić i Rada Bjeljac.

Ova posjeta predstavlja aktivnost Udruženja koja će se ubuduće odvijati kada je u pitanju volonterski humanitarni rad.
VIŠE

OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike

OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike
Fondacija Friedrich Ebert, ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar su 05. decembra, 2016. godine u hotelu Bosnia organizovali okrugli sto „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike". Moderatorica ovog događaja bila je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, a prisutnima su se obratili i Samra Filipović- Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao i Saša Savičić, autor vodiča: „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike" koja je alat za dalje djelovanje na polju ostvarivanja ravnopravnosti polova u BiH.

Za Udruženje žena sudija u BiH je bilo važno da prisustvuje samom događaju i tom prilikom obogati i svoja iskustva, prikupi korisne informacije, čime se kroz diskusiju o zajedničkim temama proširuje i komunikacija sa drugim organizacijama.
 
Iako Gender akcioni plan BiH (GAP BiH) nalaže obavezu uspostavljanja gender institucionalnih mehanizama na kantonalnom nivou koji bi bili nadležni za implementaciju GAP-a BiH na toj razini vlasti, u istim nažalost nema uspostavljenih ovih mehanizama, što predstavlja veliki problem za postizanje stvarne ravnopravnosti spolova na kantonalnom nivou. Problem je i veći ako se u obzir uzme da kantoni raspolažu nekim od najvažnijih nadležnosti, koje direktno utiču na život svakog građanina i građanke.

Vodič: Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine-pravila, institucije, politike, daje moguća rješenja u ovoj oblasti te obuhvata pregled:
a) pravnih okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
b) postojećih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
c) različite prijedloge za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na nivou kantona.

U okviru okruglog stola bila je održana prezentacija vodiča te diskusija predstavnika institucija, organizacija civilnog društva, političkih stranka, te pojedinaca koji se bave rodnom ravnopravnošću.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH

VIŠE

ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ: IZVJEŠTAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA O PRIMJENI ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA I PREPORUKA CEDAW KOMITETA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2013 - 2017.g.


Konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta


Mel Flanagan dugogodišnja sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila Kantonalni sud u Sarajevu


Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH, Kantonalni sud u Livnu


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BiH, Kantonalni sud u Bihaću, 12.06.2015. godine


Sastanak održan u Gradišci 29.05.2015. g. u okviru projekta ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH, Pravni fakultet Istočno Sarajevo


Okrugli sto Utjecaj korupcije i neetičnog ponašanja na žene kao marginaliziranu grupu 27. mart 2015, hotel Bristol, Sarajevo


Godišnja skupština Udruženja žena sudija u BiH


Udruženje žena sudija na „Ex-Yu Konferenciji“ o nasilju u porodici u Rijeci


Snaga udruživanja i liderstvo u pravosudnoj zajednici BiH


Održana regionalna konferencija: Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj


Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirana prezentacija i diskusija sa studentima


Odobren projekat: “Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH“


Sesija strateškog planiranja i planiranje finansijske održivosti Mreže pravde


Program održivosti civilnog društva u BIH


Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija


Brošura Udruženja


Mali grantovi za UŽSuBiHInternational Association of Women Judges (IAWJ)