Lokalne konsultacije- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba

U hotelu „Grand" u Sarajevu 30. maja, 2017. godine sa početkom u 13:00 sati održane su lokalne konsultacije koje Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva sa temom (Ne)vidljive manjine- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba. Konsultacijama je prisustvovala predstavnica Udruženja žena sudija u BiH.

Uzimajući u obzir zabrinjavajuće podatke koji se tiču diskriminacije, stigmatizacije, verbalnog i/ili fizičkog nasilja nad LGBTI osobama, te izostanka društvenih intervencija i osuda ovakvog ponašanja od strane medija i civilnog društva, ovaj projekat pokrenut je u cilju stvaranja slobodnog i nediskriminatorskog prostora za LGBTI osobe u BiH, prvenstveno kroz povećanje kapaciteta različitih aktera na području Bijeljine, Banja Luke, Prijedora, Sarajeva, Zenice i Tuzle, da se djelotvorno zalažu da se ovako važna pitanja integrišu u lokalne javne politike koje se odnose na sve sfere života, odnosno zaštitu od diskriminacije i nasilja, zdravstvo, socijalnu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, pravo na udruživanje i pristup institucijama.

Istaknuto je kako je obrazovanje ključno za razvoj i prosperitet u svakom društvu, pa se stoga u školama i na fakultetima treba razvijati koncept koji podrazumjeva bezbjednu i podržavajuću sredinu za učenike/ce, stutente/ice i zaposlene u kojoj se identifikuje i rješava homofobno/transfobno nasilje u svim njegovim oblicima. Pripadnici/ce LGBTI zajednice, nastavnici/ce, profesori/ce i ostali uposleni treba da se osjećaju sigurno prilikom saopštavanja svog identiteta, te da budu zaštićeni od seksualnog uznemiravanja i nasilja. Također, potrebno je uspostaviti povezivanje i saradnju ministarstva obrazovanja, pedagoških zavoda, osnovnih i srednjih škola, te nevladinih organizacija koje se bave LGBTI pitanjima i podsticati saradnju škola, roditelja, socijalnih službi, lokalnih vlasti i nevladinog sektora.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH

VIŠE

Čestitka za 8. mart

Čestitka za 8. mart
Drage kolegice, prijateljice,
 
Svima vama želim da vam svaki dan bude praznik dobrog raspoloženja, da se ne sjetimo jedne drugih samo na ovaj dan i da samo ovlaš razmjenimo čestitke, već da zaista nastojimo učestvovati u bilo kojim pozitivnim promjenama.
 
Želim sa vama svima da podijelim i čestitku koju upućuje Predsjednica svjetskog udruženja žena sudija IAWJ, gospođa Susana Medina kojom apeluje na žene sudije u smislu podizanja svijesti u rodnim pitanjima jer nas na to obavezuje naša pozicija. Ako je nama dobro ne znači da je i drugim ženama. Žene sudije imaju jedinstvenu priliku da kroz sudske predmete prepoznaju javne politike društva u kojem djeluju, naročito kada je u pitanju položaj žena u raznim životnim situacijama.
 
Želim vam svako dobro
 
Adisa Zahiragić, Predsjednica UŽSuBiHMessage from the IAWJ President, Hon. Susana Medina

"Today, while we celebrate the International Women´s Day, I would like to greet you, my sisters, members of the International Association of Women Judges (IAWJ).
We, the Women Judges of the world, we have an unbeatable opportunity to give the Justice a more humanitarian face, a more sensitive face, to deliver a service closer to people; in order to make the system more effective, efficient and independent.
We, the Women Judges of the world, we have the duty to guarantee with our jurisdictional decisions the fulfillment of the gender policies which facilitate the access to the justice system for the most vulnerable women, and we also must enforce those policies which allow the eradication of the inequality and achieve the equity of rights and opportunities between men and women.
There is an ancient Chinese proverb that says that a woman who is near one river will never be thirsty, and a woman near another woman, she will never be alone.
For these reasons, my sisters, I invite you to keep on working together for other women; for the poorest ones, for those who suffer, for the displaced ones, for young girls and for the elderly women. Let´s work for all those women who only have their own existence and need us. Their right is our duty to fulfill".
VIŠE

Druženje sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave, 16.12.2016. godine

Druženje  sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave, 16.12.2016. godine
Dana 16.12.2016. godine sa početkom u 17:00 časova u organizaciji Udruženja žena sudija u BiH održano je druženje sa mališanima iz „Doma za djecu bez roditeljskog staranja" Bjelave, uzrasta od tri do pet godina i tom prilikom su im uručeni prigodni paketići povodom predstojećih praznika.

Druženju je prisustvovalo 16 mališana, 8 dječaka i 8 djevojčica. Članice UŽSuBiH koje su bile u posjeti „Domu za djecu bez roditeljskog staranja" su sudinice: Adisa Zahiragić, Amina Begović,  Nasiha Feto, Jasmina Muratović, Altijana Šeta, Emina Kurtović Sabljica, Amela Mahić- Samardžić, Zinaida Mešković,  Almina Oruč,  Amela Skrobo Kadrić i Rada Bjeljac.

Ova posjeta predstavlja aktivnost Udruženja koja će se ubuduće odvijati kada je u pitanju volonterski humanitarni rad.
VIŠE

OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike

OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike
Fondacija Friedrich Ebert, ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar su 05. decembra, 2016. godine u hotelu Bosnia organizovali okrugli sto „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike". Moderatorica ovog događaja bila je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, a prisutnima su se obratili i Samra Filipović- Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao i Saša Savičić, autor vodiča: „Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike" koja je alat za dalje djelovanje na polju ostvarivanja ravnopravnosti polova u BiH.

Za Udruženje žena sudija u BiH je bilo važno da prisustvuje samom događaju i tom prilikom obogati i svoja iskustva, prikupi korisne informacije, čime se kroz diskusiju o zajedničkim temama proširuje i komunikacija sa drugim organizacijama.
 
Iako Gender akcioni plan BiH (GAP BiH) nalaže obavezu uspostavljanja gender institucionalnih mehanizama na kantonalnom nivou koji bi bili nadležni za implementaciju GAP-a BiH na toj razini vlasti, u istim nažalost nema uspostavljenih ovih mehanizama, što predstavlja veliki problem za postizanje stvarne ravnopravnosti spolova na kantonalnom nivou. Problem je i veći ako se u obzir uzme da kantoni raspolažu nekim od najvažnijih nadležnosti, koje direktno utiču na život svakog građanina i građanke.

Vodič: Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine-pravila, institucije, politike, daje moguća rješenja u ovoj oblasti te obuhvata pregled:
a) pravnih okvira za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
b) postojećih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH,
c) različite prijedloge za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na nivou kantona.

U okviru okruglog stola bila je održana prezentacija vodiča te diskusija predstavnika institucija, organizacija civilnog društva, političkih stranka, te pojedinaca koji se bave rodnom ravnopravnošću.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH

VIŠE

ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ: IZVJEŠTAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA O PRIMJENI ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA I PREPORUKA CEDAW KOMITETA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2013 - 2017.g.

ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ: IZVJEŠTAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA O PRIMJENI ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA I PREPORUKA CEDAW KOMITETA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2013 - 2017.g.
U hotelu „Bristol" u Sarajevu je dana 30.11.2016. godine sa početkom u 11:00 sati održano predstavljanje i diskusija Alternativnog CEDAW izvještaja koji su sačinile BiH organizacije civilnog društva i kojem je prisustvovala i predstavnica ispred Udruženja žena sudija u BiH.
 
Ovaj izvještaj je nastao kao rezultat zajedničkog rada više od 20 organizacija civilnog društva u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova iz cijele BiH, uz koordinaciju organizacija „Prava za sve" iz Sarajeva i „Helsinški parlament građana" iz Banja Luke.
Ovo je četvrti alternativni izvještaj koji analizira ključne aspekte kršenja ženskih ljudskih prava i daje konkretne preporuke državnim institucijama na svim nivoima za sveobuhvatnu zaštitu ljudskih prava različitih grupa žena, kao i preporuke za poštovanje međunarodnih standarda i prava kroz obavezu primjene konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Nalazi izvještaja ukazuju da se u Bosni i Hercegovini nastavlja sistemsko kršenje ljudskih prava i marginolizovanje žena u društvenom, ekonomskom i političkom djelovanju kao i da je potpuno neadekvatna prevencija nasilja nad ženama i sankcije protiv izvršioca nasilja.
Žene u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravne sa muškarcima naročito u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Diskrimininirane su u pristupu pravu na porodiljsko odsustvo i naknade. Konstantno raste broj nezaposlenih žena, velik broj žena je zaposlen u neformalnoj ekonomiji. BiH nikad nije imala niti jednu ženu članicu Predsjedništva BiH a samo 18% izabranih zvaničnika su žene. Kaznena politika u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici je blaga i doprinosi nekažnjenosti počinilaca. Brojni propisi koji tretiraju zaštitu, socijalna, zdravstvena i druga prava žrtava nasilja nisu usklađeni što doprinosi pravnoj nesigurnosti i nejednakosti zaštite žena od nasilja. Nasilje je često uzrok ili posljedica ženskog siromaštva.
U naročito teškom položaju su marginalizirane žene. Romkinjama trudnicama se u nekim slučajevima odbija pružanje hitne medicinske pomoći dok za žene sa invaliditetom nedostaju prilagođeni stolovi za ginekološki pregled; većina zdravstvenog osoblja u BiH nije obučena, niti senzibilizirana za pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i ženama sa invaliditetom naročito prilikom poroda, ginekološkog i mamografskog pregleda; prilikom donošenja zakonskih rješenja ne vodi se računa o specifičnim potrebama marginaliziranih žena.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH
VIŠE

Konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta

Konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta
Dana 25.10.2016. godine u prostorijama Centra za promociju civilnog društva u Sarajevu održan je konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta kojem je prisustvovala i predstavnica ispred Udruženja žena sudija u BiH, što je značajno za samo Udruženje, jer se time obogaćuju iskustva, prikupljaju korisne informacije i proširuje komunikacija sa drugim organizacijama.
Prisutnim učesnicima se uz riječi dobrodošlice ispred CPCD obratio Slaviša Prorok, menadžer projekta i predstavio informacije o pokrenutoj Inicijativi za hitno uspostavljanje institucionalne saradnje između Vijeća ministara BiH i organizacija civilnog društva u procesu redefinisanja „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH".
Kao osnovni zaključak/poruka sastanka u Sarajevu je potreba da se u formi zakona definira proces finansiranja, te da se krivičnim odredbama sankcionira kršenje zakona.
Također ideja o zajedničkoj platformi zainteresiranih OCD u BiH kojom bi nastupali prema institucijama kao i objedinjavanje sličnih inicijativa OCD je dobro prihvaćena od učesnika.
Učesnicima sastanka je prenesen prijedlog sa sastanka u Tuzli, da se pokrene inicijativa prema Evropskoj komisiji sa ciljem distribucije manjih grantova koje bi OCD u BiH mogle uspješno povlačiti i realizirati.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH
VIŠE

Mel Flanagan dugogodišnja sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila Kantonalni sud u Sarajevu


Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH, Kantonalni sud u Livnu


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BiH, Kantonalni sud u Bihaću, 12.06.2015. godine


Sastanak održan u Gradišci 29.05.2015. g. u okviru projekta ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH, Pravni fakultet Istočno Sarajevo


Okrugli sto Utjecaj korupcije i neetičnog ponašanja na žene kao marginaliziranu grupu 27. mart 2015, hotel Bristol, Sarajevo


Godišnja skupština Udruženja žena sudija u BiH


Udruženje žena sudija na „Ex-Yu Konferenciji“ o nasilju u porodici u Rijeci


Snaga udruživanja i liderstvo u pravosudnoj zajednici BiH


Održana regionalna konferencija: Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj


Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirana prezentacija i diskusija sa studentima


Odobren projekat: “Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH“


Sesija strateškog planiranja i planiranje finansijske održivosti Mreže pravde


Program održivosti civilnog društva u BIH


Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija


Brošura Udruženja


Mali grantovi za UŽSuBiHInternational Association of Women Judges (IAWJ)