“Advancing Human Rights and Equal Justice for All” ( IAWJ ) Unapređenje ljudskih prava i jednaka pravda za sve

Dobrodošli na web stranicu Udruženja / Udruge žena sudija u Bosni i Hercegovini

Udruženje žena sudija u BiH je nevladina, neprofitabilna organizacija i predstavlja dio sistema istih takvih nevladinih organizacija širom svijeta. Svjetska organizacija, International Association of Women Judges (IAWJ), je takoder organizovana kao NGO i predstavlja... VIŠE

Sastanak UŽSuBiH i UŽSuCG 27.03.2023.

Sastanak UŽSuBiH i UŽSuCG 27.03.2023.
Dana 27.03.2023. godine održan je sastanak Predsjednice Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini, Amele Mahić Samardžić i Predsjednice Udruženja žena sudija Crne Gore Mirjane Popović. Na sastanku je razgovarano o značaju osnivanja i djelovanja Udruženja žena sudija, kao i važnost saradnje među ženama sudijama, uz poštivanje principa etičnosti, otvorenosti i transparentnosti. Razmijenjena su iskustva u dosadašnjem radu i izazovima sa kojima se Udruženja svakodnevno susreću, te je potvrđena važnost postojanja ovakvih Udruženja koja svojim aktivnostima i posebnom energijom doprinose boljem razumijevanju rodnih pitanja/rodne ravnopravnosti u pravosuđu, kao i jačanju demokratskih principa, ljudskih prava i vladavine prava. Dogovorena je dalja saradnja te regionalno umrežavanje sa ciljem budućeg zajedničkog djelovanja u osnaživanju i educiranju žena sudija, kao i jačanju Udruženja.

Slika sa sastanka
VIŠE

Posjeta Općinskom sudu u Bugojnu 16.12.2021.

Posjeta Općinskom sudu u Bugojnu 16.12.2021.
Udruženje žena sudija u BiH u saradnji sa Atlantskom inicijativom organizovalo je posjetu Općinskom sudu u Bugojnu. U okviru posjete održana je i radionica na kojoj je predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, Randžana Hadžibegović Haračić, u uvodnom dijelu govorila o nasilju u porodici, statistikama, izazovima i postojećoj sudskoj praksi koja se odnosi na procesuiranje ovih krivičnih djela. Između ostalog ukazala je i na potrebu kontinuiranog educiranje sudija i tužilaca u oblasti procesuiranja i postupanja u predmetima nasilja u obitelji, obzirom da se radi o vrlo osjetljivim predmetima. Predsjednica Udruženja žena sudija u BiH, Amela Mahić Samardžić, predstavila je dosadašnji rad Udruženja, aktivnosti, viziju i misiju Udružinjenja, a ujedno je govrila o značaju udruživanja i realiziranju zadatih ciljeva putem profesionalnih udruženja. Sudija Melika Murtezić, prezentirala je Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u BiH, te se posebno osvrnula na psihološku traumu silovanja, posljedice rodnih predrasuda u slučajevima seksualnog napada, te preporukama za utvrđivanje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u odnosu na to krivično djelo. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo predsjednici Općinskog suda u Bugojnu, Randžani Hadžibegović Haraćić, kao i svim sudija i stručnim saradnicama na toploj dobrodošlici.
VIŠE
“ Educirane, osnažene i osvještene sutkinje u oblasti rodne ravnopravnosti, kvalitet i profesionalizam u radu sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u sudove.” Predsjednica Udruženja Amela Mahić Samardžić
International Association of Women Judges (IAWJ)