“Advancing Human Rights and Equal Justice for All” ( IAWJ ) Unapređenje ljudskih prava i jednaka pravda za sve

Dobrodošli na web stranicu Udruženja / Udruge žena sudija u Bosni i Hercegovini

Udruženje žena sudija u BiH je nevladina, neprofitabilna organizacija i predstavlja dio sistema istih takvih nevladinih organizacija širom svijeta. Svjetska organizacija, International Association of Women Judges (IAWJ), je takoder organizovana kao NGO i predstavlja... VIŠE

Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norme i ocjenjivanja

Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norme i ocjenjivanja
U sklopu zajedničkih aktivnosti strukovnih udruženja okupljenih u Zajedničkom koordinacionom tijelu održat će se online radionica „Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norma i ocjenjivanje", u petak, 23. 04. 2021. godine, sa početkom u 13.30 sati putem Zoom platforme. Informacije o radionici su u pozivu sa dnevnim redom koji se može preuzeti pod ovim linkom. Prethodna prijava za učešće nije potrebna. Pozivamo zaniteresirane članove pravosudne zajednice da se uključe u raspravu putem ovog linka. Pristupni podaci: Meeting ID: 990 2150 5393; Passcode: 039100.
VIŠE

Održana Skupština Udruženja žena sudija u BiH

Održana Skupština Udruženja žena sudija u BiH
Poštovane članice, 

Dana 12. 03. 2021. godine održana je Skupština Udruženja žena sudija u BiH i to u kombinaciji online i uživo u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Na istoj sjednici izabrano je novo rukovodstvo i to: 

U Koordinacioni odbor Udruženja izabrane su sutkinje: 
  1. Amela Mahić Samardžić, u skladu sa Statutom istovremeno je predsjednica Koordinacionog odbora
  2. Adisa Zahiragić, članica, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  3. Nives Četojević, članica, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci
  4. Biljana Vučetić, članica, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci 
  5. Zinaida Husić, članica, sutkinja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu 
  6. Rada Bjeljac, članica, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  7. Mihaela Jovanović, sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli 

U Sud časti Udruženja izabrane su sutkinje: 
  1. Dubravka Krajišnik, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  2. Martina Baković, sutkinja Općinskog suda u Livnu 
  3. Tanja Curović, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu 

Za predsjednicu Skupštine Udruženja, izabrana je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Melika Murtezić. 

Čestitam sutkinjama i istovremeno se svima zahvaljujem na dosadašnjoj podršci u radu našeg Udruženja. 

Amela Mahić Samardžić, Predsjednica UŽS u BiH
VIŠE
“ Educirane, osnažene i osvještene sutkinje u oblasti rodne ravnopravnosti, kvalitet i profesionalizam u radu sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u sudove.” Predsjednica Udruženja Amela Mahić Samardžić
International Association of Women Judges (IAWJ)