Lokalne konsultacije- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba

U hotelu „Grand" u Sarajevu 30. maja, 2017. godine sa početkom u 13:00 sati održane su lokalne konsultacije koje Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva sa temom (Ne)vidljive manjine- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba. Konsultacijama je prisustvovala predstavnica Udruženja žena sudija u BiH.

Uzimajući u obzir zabrinjavajuće podatke koji se tiču diskriminacije, stigmatizacije, verbalnog i/ili fizičkog nasilja nad LGBTI osobama, te izostanka društvenih intervencija i osuda ovakvog ponašanja od strane medija i civilnog društva, ovaj projekat pokrenut je u cilju stvaranja slobodnog i nediskriminatorskog prostora za LGBTI osobe u BiH, prvenstveno kroz povećanje kapaciteta različitih aktera na području Bijeljine, Banja Luke, Prijedora, Sarajeva, Zenice i Tuzle, da se djelotvorno zalažu da se ovako važna pitanja integrišu u lokalne javne politike koje se odnose na sve sfere života, odnosno zaštitu od diskriminacije i nasilja, zdravstvo, socijalnu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, pravo na udruživanje i pristup institucijama.

Istaknuto je kako je obrazovanje ključno za razvoj i prosperitet u svakom društvu, pa se stoga u školama i na fakultetima treba razvijati koncept koji podrazumjeva bezbjednu i podržavajuću sredinu za učenike/ce, stutente/ice i zaposlene u kojoj se identifikuje i rješava homofobno/transfobno nasilje u svim njegovim oblicima. Pripadnici/ce LGBTI zajednice, nastavnici/ce, profesori/ce i ostali uposleni treba da se osjećaju sigurno prilikom saopštavanja svog identiteta, te da budu zaštićeni od seksualnog uznemiravanja i nasilja. Također, potrebno je uspostaviti povezivanje i saradnju ministarstva obrazovanja, pedagoških zavoda, osnovnih i srednjih škola, te nevladinih organizacija koje se bave LGBTI pitanjima i podsticati saradnju škola, roditelja, socijalnih službi, lokalnih vlasti i nevladinog sektora.

Izvještaj sačinila Merisa Šaljić, UŽSuBiH


International Association of Women Judges (IAWJ)