Posjeta Općinskom sudu u Bugojnu 16.12.2021.

Udruženje žena sudija u BiH u saradnji sa Atlantskom inicijativom organizovalo je posjetu Općinskom sudu u Bugojnu. U okviru posjete održana je i radionica na kojoj je predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, Randžana Hadžibegović Haračić, u uvodnom dijelu govorila o nasilju u porodici, statistikama, izazovima i postojećoj sudskoj praksi koja se odnosi na procesuiranje ovih krivičnih djela. Između ostalog ukazala je i na potrebu kontinuiranog educiranje sudija i tužilaca u oblasti procesuiranja i postupanja u predmetima nasilja u obitelji, obzirom da se radi o vrlo osjetljivim predmetima. Predsjednica Udruženja žena sudija u BiH, Amela Mahić Samardžić, predstavila je dosadašnji rad Udruženja, aktivnosti, viziju i misiju Udružinjenja, a ujedno je govrila o značaju udruživanja i realiziranju zadatih ciljeva putem profesionalnih udruženja. Sudija Melika Murtezić, prezentirala je Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u BiH, te se posebno osvrnula na psihološku traumu silovanja, posljedice rodnih predrasuda u slučajevima seksualnog napada, te preporukama za utvrđivanje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u odnosu na to krivično djelo. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo predsjednici Općinskog suda u Bugojnu, Randžani Hadžibegović Haraćić, kao i svim sudija i stručnim saradnicama na toploj dobrodošlici.

International Association of Women Judges (IAWJ)