Udruženje žena sudija na „Ex-Yu Konferenciji“ o nasilju u porodici u Rijeci

Predstavnik Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini, mag. iur. Edin Šaćirović, učestvovao je na „Ex-Yu Konferenciji" o nasilju u porodici održanoj u Rijeci od 26. novembra do 1. decembra 2014. godine.  Konferenciju je organizovao lokalni ogranak Evropske asocijacije studenata/tica prava (ELSA). Konferencija je imala za cilj da podigne svijest građana/ki o postojanju problema nasilja u porodici i potrebi njegovog rješavanja, te iznaći načine rješenja koji će biti upućeni nadležnim vlastima u državama regije. Konferencija je dio međunarodne kampanje SAV - Street Against Violence („Ulica protiv nasilja").

Predstavnik Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini je održao predavanje u kojem je govorio o pravnim aspektima problematike nasilja u porodici u  Bosni i Hercegovini.

„Ex-YU Konferencija" se održava petu godinu zaredom i obuhvaća šest zemalja regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hecegovina, Crna Gora i Makedonija).

Evropska asocijacija studenata/ica prava (ELSA) najveća je evropska, neprofitna i nepolitička organizacija studenata/tica prava i mladih pravnika/ca. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno ima podružnice u 42 evropske države i okuplja preko 32 000 individualnih članova/ica na više od 180 pravnih fakulteta. Sjedište Evropske asocijacije nalazi se u Briselu. Pri toj asocijaciji djeluje i ELSA BiH koja okuplja studente/tice sa pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Više informacija o ELSA BiH nalazi se na: http://elsa-bih.info/

Za kraj, treba pohvaliti izvanrednu organizaciju samog događaja za koji prvenstvene zasluge pripadaju ELSA Rijeka koja prvenstveno okuplja studente/tice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tim mladih i entuzijastičnih ljudi pripremio je raznovrstan, bogat i sadržajan program Konferencije, a podršku su dali/e mentori i mentorke (predavači i predavačice) iz Hrvatske i država regije. Više pojedinosti o ELSA Rijeka nalazi se na: http://www.elsarijeka.hr/, a sva predavanja je moguće pogledati na: http://www.ustream.tv/channel/elsarijeka.


International Association of Women Judges (IAWJ)