Pravni Fakultet Sarajevo predstavljanje Priručnika „Vladavina prava – LAB ZA MLADE“ 10.12.2021.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dana 10.12.2021. godine, organizovano je predstavljanje Priručnika „Vladavina prava – LAB ZA MLADE", uz podršku profesorica Lejle Balić i Amile Ždralović u okviru projekta „Mladi za vladavinu prava LAB" koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Amela Mahić Samardžić, sudija Vrhovnog suda u FBiH i predsjednica Udruženja žena sudija u BiH i Ajla Papović Mujan, sudija Općinskog suda u Sarajevu su studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Sarajevu prezentirale priručnik sa akcentom na građanski i krivični postupak koji su bile najinteresantniji prisutnima. Ovo je bila prilika za preko stotinu studenata da sa sudijama i profesorima diskutuju o temama poput pravo na pristup pravosuđu i pravo na pravično suđenje, zašto je važan snažan pravosudni sistem i vladavina prava i sl.International Association of Women Judges (IAWJ)