Učlani se

Prijava za prijem u članstvo udruženja

Ime i prezime:*
Funkcija:
Sud:
Adresa i telefon - radno mjesto:
Adresa i telefon - mjesto stanovanja:

Želim se učlaniti u udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini.
U skladu sa članom 7. Statuta Udruženja saglasna sam da se sa moje platne liste vrši obustava članarine u skladu s odlukom Kordinacionog odbora o visini i načinu plaćanja članarine.
Saglasna sam

Mjesto i datum:
CAPTCHA CODE:*
Pošalji zahtjev


International Association of Women Judges (IAWJ)