Sesija strateškog planiranja i planiranje finansijske održivosti Mreže pravde

Dvodnevno okupljanje članica Mreže pravde održano je 2. i 3. jula u Sarajevu, u prostorijama Hotela Grand i tom prilikom se diskutovalo o nacrtu Strateškog plana Mreže pravde, dok je drugi dio ove sesije bio posvećen fundraisingu i finansijskoj održivosti Mreže pravde.


Prisutni su bili predstavnici Udruženja tužilaca Federacije BiH, na čelu sa predsjednicom Udruženja Hajrijom Hadžiomerović-Muftić, zatim Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine, sa predsjednicom Udruženja Orleankom Nikodinović, potom udruženja Žene Ženama, Asocijacije demokratske inicijative Sarajevo, Centra za razvoj civilnog društva, Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, Mreže za izgradnju mira, Udruženja stečajnih upravnika itd.
U skladu sa aktivnostima izrade nove Strategije Mreže pravde, Goran Žeravčić, ekspert koji je angažovan od strane USAID JSDP II da facilitira ovaj proces, završava pripremu nacrta Strateškog plana na osnovu dogovorenih ciljeva na strateškoj sesiji održanoj na Jahorini u maju, te prijedloga članica Mreže koje se odnose na operativne ciljeve i aktivnosti koje su prikupljene u proteklom periodu. On je govorio o samom fundraisingu i objasnio šta u stvari to znači i predstavlja za jedno udruženje.

Šta je namicanje sredstava/fundraising?

-To su kontinuirane planske aktivnosti kako bi se osigurala sredstva za ispunjenje strateških ciljeva, misije i vizije organizacije.

Postoje 2 tipa sredstava:

-Novčana sredstva
-Nenovčana sredstva (in kind donacije u vidu darova i usluga (hrana, piće)

Prikupljanje sredstava nije samo po sebi svrha, već sredstvo za ostvarivanje misije i vizije udruženja.

Tri su ključne pretpostavke svakog uspješnog projekta:

1.Da vodi ka realizaciji određene politike, odnosno određenih programskih ciljeva
2.Da se uklapa u vašu misiju i strateške ciljeve
3Da je odnos uloženih sredstava i krajnjih efekata projekta zadovoljavajući.

Strateški plan Mreže pravde sastoji se od tri strateška cilja:

Strateški cilj 1: Uspostava učinkovitih institucionalnih mehanizama za učešće organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika u sektoru pravde u BiH.

Strateški cilj 2: Pružanje tehničke i logističke podrške inicijativama članica Mreže pravde koje su u skladu sa misijom i vizijom Mreže pravde.

Strateški cilj 3: Uspostava resursnog centra Mreže pravde sa fokusom na podizanje kapaciteta članica Mreže pravde.

Zbog odsustva najvećeg dijela članica Mreže tokom dvodnevnog seminara i diskusije na temu fundraisinga, članicama je ostavljena mogućnost da putem elektronske pošte iznesu svoje prijedloge o tome kako poboljšati i doprinijeti finansijskoj održivosti Mreže pravde.

International Association of Women Judges (IAWJ)