Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine (ZKT) nastavilo je sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na reformu bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Na proširenom sastanku od 21. decembra/prosinca 2020. godine ZKT je razmatralo Pravilnik o izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. ZKT je mišljenja da se i u ovom pravilniku nalaze smetnje za uspostavljanje nezavisnog, odgovornog i transparentnog VSTV-a, a time i efikasnog i nepristrasnog pravosuđa. ZKT također smatra da se u iščekivanju novog Zakona o VSTV BiH izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine može doprinijeti uspostavljanju VSTV-a koje će brzo i odgovorno reformirati BiH-pravosuđe prema europskim standardima. Saopštenje možete preuzeti ovdje.


International Association of Women Judges (IAWJ)