Mali grantovi za UŽSuBiH

Podrška našem Udruženju koja je prisutna već dvije godine od strane međunarodne organizacije DCAF i domaće organizacije Atlantska inicijativa kroz organiziranje seminara i radionica na različite teme, a koji skupovi se organiziraju za naše članstvo u gradovima širom BiH, pokazuje da se članstvo sve više zanima za aktivnosti udruženja, proširuje se broj članstva ravnomjerno u oba entiteta kao i osnažuje u nekim specifičnim znanjima kao što je provođenje konkretnih projekata koji se odobravaju direktno Udruženju.


Do sada je Udruženje djelovalo u projektima kroz partnerstvo sa drugim organizacijama pa smo bili oslobođeni neophodnih administrativnih aktivnosti koje uključuju različite vještine u kreiranju i realizaciji projekta.

Obzirom da smo kao Udruženje postali vidljiviji kod međunarodne zajednice, nedavno su nam odobrena dva projekta u vidu malih grantova od Američke i Švajcarske ambasade koji će se provoditi u sljedećoj godini. Ugovori su potpisani i Predsjednica Udruženja je prije svega odgovorna osoba za realizaciju projekata.

Američki projekat se odnosi na temu: „podizanje svijesti među političarkama o seksualnoj eksploataciji s pozicije moći" u okviru kojeg se predviđa organiziranje tri skupa (Sarajevo, Banja Luka i Brčko Distrikt) između sutkinja iz našeg Udruženja i žena iz politike (zakonodavna i izvršna vlast). To znači da je potrebno da se na sastancima razgovara sa ženama iz politike koje treba informisati o karakterisitikama ovog problema (pojave) u BH društvu, koliko je prepoznato u institucijama i da li je ta pojava sankcionisana kroz važeće zakone i da li je žrtva zaštićena. Naše Udruženje je u tom pravcu kroz raniji projekat provelo istraživanje širom BiH na osnovu kojih saznanja smo zaključili da je pojava seksualne eksploatacije i to prije svega žena veoma prisutna u lokalnim institucijama (općine), fakulteti, radne sredine. Najčešće situacije su: rukovodilac u preduzeću pomaže žrtvi da napreduje ili ostane na poslu pod uvjetom seksualnog iskorištavanja (traži seks umjesto novca; u Općinama je isti odnos donosioca odluka prema niže rangiranim službenicima/cama; na fakultetima profesor prema studentima. Američka vlada potiče sudstvo da se uključi u komunikaciju sa izvršnom i zakonodavnom vlasti prema ženama političarkama, da se daju objašnjenja o značaju ovog problema i potrebi izmjene zakona u tom pravcu. Sudije mogu da vide kroz predmete problem u implementaciji zakona ali zakonodavna i izvršna vlast mora biti o tome obavještena. Aktivnosti su počele u novembru i decembru i završavaju krajem januara 2014.godine.

Švajcarski projekat se odonosi na jačanje kapaciteta našeg Udruženja na nekoliko načina: kreiranje web stranice i novog promotivnog materijala Udruženja te organiziranje sastanaka članica Udruženja sa potencijalnim članstvom u cilju proširenja kapaciteta Udruženja. Sastanci se planiraju u gradovima: Istočno Sarajevo, Bijeljina, Bihač i Mostar. Aktivnosti počinju u januaru i završavaju sa 31.07.2014.godine. Cilj ovog projekta je povećan broj članstva u Udruženju i veća vidljivost Udruženja u našoj pravosudnoj zajednici te snažnija komunikacija unutar naše zajednice.

Nadamo se da ćemo kroz ove male grantove opravdati povjerenje naših donatora, ostvariti željene ciljeve, otvoriti nove mogućnosti za projekte te ojačati naše kapacitete.International Association of Women Judges (IAWJ)