Istraživanje o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

Projekat JSDP II "istraživanje o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH” u partnerstvu sa NVO "Fondacija lokalne demokratije”. Rezultat projekta – izrada analize o provođenju istog zakona uz naglašavanje izrečenih zaštititnih mjera od strane sudova u FBiH
Projekat proveden od 2011. do 2012. godineInternational Association of Women Judges (IAWJ)